top of page

Usluge podrške

Da bismo našem članstvu i ostalim korisnicima ponudili holistički paket, dodali smo sljedeće aktivnosti:  Voda, sanitacija i higijena (WASH), seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR), dječiji rad u poljoprivredi, kao i finansijska pismenost, sa ovim bismo ponudili holistički paket za podršku uključivanju naših mladih ljudi u lanac vrijednosti poljoprivrede, pročitajte više u nastavku.

Upamtite, 2021. je Međunarodna godina za eliminaciju dječjeg rada!

Anchor 1
bottom of page